Odgovornost Uprave Za Štetu Vjerovnicima Trg. Društva

RRiF | listopad 2014.

Više od 30.000 trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj u trajno je blokadi poslovnog računa i obvezni su pokrenuti postupak predstečajne nagodbe s ciljem da se financijski i operativno restrukturiraju ili…

Preuzmite PDF