The Board of Directors’ liability for the damage caused to the trading company

Pravo Društva | january 2014.

Uloga uprave trgovačkog društva u gospodarstvu jedne zemlje od iznimnog je značenja. Svojim poduzetničkim odlukama, inovativnošću i spremnošću da preuzme rizik, uprava  trgovačkog društva može višestruko podići dobit društva…

Download PDF