News

Toni Marinac

Toni Marinac rođen je 1994. godine. Diplomirao je 2018. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Položio je pravosudni ispit 2021. godine. LinkedIn: Toni Marinac

Iva Pranjić

Iva Pranjić rođena je 1992. godine. Diplomirala je 2017. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položila je pravosudni ispit 2020. godine. LinkedIn: Iva Pranjić

Siniša Babić

Siniša Babić rođen je 1982. godine. Diplomirao je 2007. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Certifikat TOLES (Test of English Legal Skills) stekao je 2008. godine dok je 2009. godine položio Pravosudni ispit. Siniša Babić magistrirao je na specijalističkom poslijediplomskom studiju  Katedre trgovačkog prava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Odgovornost uprave

Tamara Brborović

Tamara Brborović rođena je 1989. godine. Diplomirala je 2013. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pravosudni ispit Tamara Brborović položila je 2016. godine (88 bodova). Godine 2019. završila je Opći tečaj intelektualnog vlasništva DL-101HR pri WIPO-u. LinkedIn: Tamara Brborović

Zvonimir Perkušić

Zvonimir Perkušić je rođen 1992. godine. Diplomirao je 2015. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Pravosudni ispit Zvonimir Perkušić je položio  2017. godine (93 boda). LinkedIn: Zvonimir Perkušić

Valentina Plantić

Valentina Plantić rođena je 1993. godine. Diplomirala je 2019. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. LinkedIn: Valentina Plantić