News

Iva Pranjić

Iva Pranjić rođena je 1992. godine. Diplomirala je 2017. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položila je pravosudni ispit 2020. godine. LinkedIn: Iva Pranjić

Anamaria Mandlin

Anamaria Mandlin rođena je 1996. godine. Diplomirala je 2020. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.