News

Iva Pranjić

Iva Pranjić rođena je 1992. godine. Diplomirala je 2017. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Položila je pravosudni ispit 2020. godine. LinkedIn: Iva Pranjić