News

Dora Mihanović

Dora Mihanović rođena je 1996. godine. Diplomirala je 2021. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Dobitnica je Dekanove nagrade za izvrsnost.