Naše objave

Odgovornost Uprave Za Štetu Prouzročenu Trg. Društvu

Pravo Društva | siječanj 2014.

Uloga uprave trgovačkog društva u gospodarstvu jedne zemlje od iznimnog je značenja. Svojim poduzetničkim odlukama, inovativnošću i spremnošću da preuzme rizik, uprava  trgovačkog društva može višestruko podići dobit društva...

Odgovornost Uprave Za Štetu Vjerovnicima Trg. Društva

RRiF | listopad 2014.

Više od 30.000 trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj u trajno je blokadi poslovnog računa i obvezni su pokrenuti postupak predstečajne nagodbe s ciljem da se financijski i operativno restrukturiraju ili...

Pravni Položaj i Odgovornost Članova Nadzornog Odbora

Pravo Društva | srpanj 2015.

Uprava društva vodi poslovanje društva, te je odgovorna za zakonitost i pravilnost rada trgovačkog društva. Iako ekonomska, a posebice  vladina porezna politika, ne pridonosi posebno razvoju gospodarske aktivnosti...

Raskid ugovora

Pravo I Porezi | veljača 2018.

Autor u članku objašnjava vrste raskida dvostrano obveznih ugovora, pravne posljedice raskida ugovora te navodi stajališta sudske prakse kod određenih načina raskida, s obzirom na to da raskid ugovora predstavlja jedan od načina prestanka ugovora kao dvostrano obvezno pravnog odnosa.