Toni Marinac

Odvjetnički vježbenik s položenim pravosudnim ispitom

Jezici

Engleski jezik

Biografija

Toni Marinac rođen je 1994. godine.
Diplomirao je 2018. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
Položio je pravosudni ispit 2021. godine.

LinkedIn: Toni Marinac


Obrazovanje

• 2018. godine diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu
• 2019. godine stekao Certifikat TOLES HIGHER (Test of Legal English Skills)
• 2021. godine položio pravosudni ispit
• 2021. godine stekao Svjedodžbu o uspješno završenom Općem tečaju intelektualnog vlasništva, World Intellectual Property Organization, WIPO ACADEMY

Profesionalno iskustvo

 • 2018. godine odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Hraste & partneri d.o.o.
 • 2021. godine odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Babić, Brborović & partneri j.t.d.

Područje prava

 • Trgovačko pravo (statusno i ugovorno)
 • Građansko pravo (stvarno, nasljedno i obvezno)
 • Pravo intelektualnog vlasništva (autorsko pravo, žigovi, patenti, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla)
 • Pravo medija
 • Kolektivno i individualno radno pravo
 • Ovršno pravo (naplata i osiguranje potraživanja)
 • Zemljišno-knjižno pravo
 • Športsko pravo
 • Zastupanje u parničnim i arbitražnim postupcima
 • Zastupanje u upravnim i prekršajnim sporovima

Stručni radovi

 • Izvanredne okolnosti kod usmene oporuke kroz sudsku praksu, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 26, Zagreb, 2019.
 • Pravo na razvrgnuće suvlasništva isplatom u kontekstu članka 8. Europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 27, Zagreb, 2020.
 • Isključenje suvlasnika iz suvlasničke zajednice de lege lata i de lege ferenda ili zašto se ovaj malo primjenjuje (nimalo ne primjenjuje)?, Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse, Godišnjak 28, Zagreb, 2021.

Članstvo

 • Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu
 • Hrvatsko društvo za športsko pravo
 • Hrvatska odvjetnička komora