Područja prakse

Bankarski sektor, financije, tržište kapitala i sektor leasinga


- pravni savjeti vezani uz sve vrste bankarskih i financijskih transakcija;
- pravni savjeti vezani uz sve vrste financijskih instrumenata koji služe naplati i osiguranju potraživanja;
- pravni savjeti vezani uz sve vrste leasing usluga;

Javni sektor - jedinice lokalne samouprave i javnopravna tijela


- savjetovanje jedinica lokalne samouprave vezano na usklađenost pojedinačnih i općih upravnih akata s zakonskim propisima;
- savjetovanje jedinica lokalne samouprave i javnopravnih tijela vezano na sporove i druge postupke koji se vode pred Upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom;
- savjetovanje jedinica lokalne samouprave i javnopravnih tijela u uređenju radno-pravnih i službeničkih odnosa;

Trgovina i zaštita tržišnog natjecanja


- savjetovanje gospodarstvenika u svim vrstama financijskih transakcija;
- izrada svih vrsta trgovačkih ugovora i sredstava osiguranja plaćanja;
- provjera usklađenosti planiranih transakcija s pravilima zaštite tržišnog natjecanja;
- registracija i zaštita žigova, patenata i industrijskog dizajna;
- registracija i zaštita autorskih prava;
- savjetovanje u pogledu spajanja, pripajanja i drugih statusnih promjena gospodarstvenika;
- provođenje dubinske analize poslovanja i imovine gospodarstvenika (due diligence)

Građevinska industrija i nekretnine


- izrada svih vrsta građevinskih ugovora i ugovora o pružanju projektantskih usluga;
- provjera i ishođenje dozvola u skladu s pravilima o gradnji i prostornom uređenju;
- savjetovanje vezano na ulaganje u nekretnine;
- zakup i najam nekretnina;

Energetika


- koncesije;
- usklađenost s propisima i mišljenjima regulatora;
- ishođenje potrebnih dozvola i odobrenja;

Farmaceutska industrija


- ishođenje potrebnih dozvola i odobrenja od strane regulatora;

Javna nabava


- savjetovanje obveznika u svim vrstama postupaka javne nabave;
- savjetovanje ponuditelja u svim stadijima postupaka javne nabave;
- izrada ponuda i drugih podnesaka u postupcima javne nabave;

Osigurateljni sektor


- izrada ugovora iz svih područja osiguranja;
- zastupanje u svim vrstama sporova;
- savjetovanje u pitanjima usklađenosti s pravilima i mišljenjima regulatora;

Telekomunikacijska i medijska industrija


- pravno savjetovanje u pogledu oglašavanja i medijske regulative;
- pravno savjetovanje u pogledu telekomunikacijske regulative i pitanja usklađenosti i licenciranja;
- zastupanje u svim vrstama medijskih sporova.