Raskid ugovora

Pravo I Porezi | veljača 2018.

Autor u članku objašnjava vrste raskida dvostrano obveznih ugovora, pravne posljedice raskida ugovora te navodi stajališta sudske prakse kod određenih načina raskida, s obzirom na to da raskid ugovora predstavlja jedan od načina prestanka ugovora kao dvostrano obvezno pravnog odnosa…

Preuzmite PDF