News

Valentina Plantić

Valentina Plantić rođena je 1993. godine. Diplomirala je 2019. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. LinkedIn: Valentina Plantić

Anamaria Mandlin

Anamaria Mandlin rođena je 1996. godine. Diplomirala je 2020. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.