Građevinska industrija i nekretnine

Home Građevinska industrija i nekretnine
  • izrada svih vrsta građevinskih ugovora i ugovora o pružanju projektantskih usluga;
  • pravno savjetovanje i izrada dokumentacije za potrebe građevinskih projekata, provjera i ishođenje dozvola u skladu s propisima o gradnji i prostornom uređenju;
  • izrada dokumentacije i pravno savjetovanje u vezi s kupoprodajom, zakupom, najmom te drugim pravnim poslovima povezanim uz nekretnine, pravo vlasništva, založna prava (hipoteke) i druga stvarna prava;
  • zastupanje u parničnim, izvanparničnim, upravnim, zemljišnoknjižnim te drugim postupcima vezanim uz nekretnine.