Javni sektor, javna nabava i civilno društvo

Home Javni sektor, javna nabava i civilno društvo
  • pravno savjetovanje i zastupanje javnih sektorskih naručitelja kao i ponuditelja u svim vrstama postupka javne nabave;
  • pravno savjetovanje javnopravnih tijela, ustanova, zaklada, udruga i drugih sličnih organizacija u vezi sa složenim upravnim sporovima, postupcima, statusnim pitanjima te pitanjima usklađenosti poslovanja s propisima;
  • zastupanje i savjetovanje jedinica lokalne samouprave i drugih javnopravnih tijela, ustanova, zaklada, udruga i sličnih organizacija  u trgovačkim, radnim i drugim sporovima te izvansudskim i drugim postupcima zaštite prava i interesa;