Trgovačka društva i poslovanje

Home Trgovačka društva i poslovanje
  • zastupanje i savjetovanje u složenim postupcima međunarodne i domaće arbitraže te drugim postupcima alternativnog rješavanja sporova (tzv. ADR) u vezi s trgovačkim društvima i njihovim poslovanjem;
  • zastupanje i savjetovanje u složenim domaćim i međunarodnim trgovačkim i drugim sporovima u vezi s trgovačkim društvima i njihovim poslovanjem;
  • dubinske pravne analize i pravno savjetovanje u vezi poslovanja društva te osiguranje i praćenje usklađenosti poslovanja s propisima i zastupanje u postupcima pred nadležnim tijelima i agencijama;
  • pravno savjetovanje, izrada dokumentacije i zastupanje u vezi preuzimanja, pripajanja i spajanja trgovačkih društava te drugih statusnih promjena trgovačkih društava;
  • pravno savjetovanje vezano na materiju transakcija u svakodnevnom poslovanju kao i zastupanje u složenim sporovima iz nadležnosti trgovačkih sudova;
  • izrada svih vrsta općih akata, trgovačkih ugovora i sredstava osiguranja plaćanja;
  • izrada dokumentacije za osnivanje i upis trgovačkih društava, udruga, zaklada i ustanova u sudske registre i druge odgovarajuće registre te provedba upisa i zastupanje stranaka u statusnim predmetima;