Zaštita osobnih podataka, intelektualno vlasništvo, telekomunikacije i mediji

Home Zaštita osobnih podataka, intelektualno vlasništvo, telekomunikacije i mediji
  • pravno savjetovanje i izrada dokumentacije u vezi sa zaštitom osobnih podataka te osiguranje usklađenosti poslovanja s propisima u području zaštite osobnih podataka (GDPR),
  • zastupanje u postupcima pred regulatorom i u drugim postupcima u vezi zaštite osobnih podataka;
  • pretraživanje, zaštita i praćenje važenja domaćih i međunarodnih žigova i patenata, zastupanje i savjetovanje u postupcima registracije i zaštite autorskih prava, te registracije domene;
  • zastupanje u sudskim sporovima vezanim za zaštitu prava intelektualnog vlasništva
  • pravno savjetovanje u pogledu telekomunikacijske regulative i pitanja usklađenosti i licenciranja;
  • pravno savjetovanje u pogledu oglašavanja i medijske regulative te zastupanje u svim vrstama medijskih sporova;