The Board of Directors’ liability for the damage inflicted on the company’s creditors

RRiF | october 2014.

Više od 30.000 trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj u trajno je blokadi poslovnog računa i obvezni su pokrenuti postupak predstečajne nagodbe s ciljem da se financijski i operativno restrukturiraju ili…

Download PDF